Evenement organiseren in Brussel

Uw nieuwe omgeving om aanvragen voor de organisatie van evenementen in te dienen en op te volgen bij de Stad Brussel.

Een evenement organiseren op de openbare ruimte van Brussel.

Talrijke evenementen vinden plaats in de verschillende wijken op het grondgebied van de Stad Brussel: festivals, braderijen en rommelmarkten, markten, concerten, wijkfeesten, sensibiliseringsacties, autoloze zondag, buurtfeesten, speelstraten, sportactiviteiten, tentoonstellingen, ...

Indien u een evenement wenst te organiseren in de openbare ruimte moet u hiervoor beschikken over de voorafgaande toelating van het College, na een uitgebreide analyse door de verschillende stadsdiensten, de Politie (eventueel ook de BDBMH/brandweer indien de omvang van het evenement of de plaatsing van omvangrijke infrastructuren dit vereist).

Dit betekent dat de organisator een aanvraag moet indienen via een formulier minstens 6 weken vóór de aanvang van het evenement.

Deze aanvraag wordt door het wekelijkse beheerscomité bestudeerd en daarna behandeld door de bevoegde dienst met het oog op het verkrijgen van een toelating van het College van Burgemeester en Schepenen.

Indien u uw evenement wenst te organiseren in een regionaal park op het grondgebied van de Stad Brussel is het eveneens nodig dat u de toelating krijgt van Leefmilieu Brussel die deze parken beheert


https://leefmilieu.brussels/themas/groene-ruimten-en-biodiversiteit/een-evenement-organiseren

De cel Events neemt de ontvangst en het beheer van de aanvraag voor haar rekening en is het aanspreekpunt voor elke vraag betreffende de procedures en de behandeling van het dossier.


Vanaf 01/07/2019 is het gebruik van plastic wegwerpproducten tijdens evenementen in de openbare ruimte verboden. U vindt het reglement

Meer info hier : FR - NL.

In geval van een evenement met elektronisch versterkt geluid dient u kennis te nemen van de ordonnantie van 18/02/2018 met betrekking tot het versterkt geluid.

Meer info hier : FR - NL.


Te volgen stappen 


Een account aanmaken

Deze account is noodzakelijk voor al uw aanvragen.

Uw aanvraag opsturen

Eens vervolledigd komt uw dossier aan bij de administratie voor verwerking.

Vooruitgang van het dossier volgen

Uw dossier ondergaat verschillende stadia van goedkeuring alvorens het College van Burgemeester en Schepenen een toelating toekent.

Elk evenement is onderhevig aan een toelatingsaanvraag via het online formulier. 

Deze aanvraag moet plaatsvinden zes weken voor de begindatum van het evenement. Het indienen van een formulier betekent niet dat u een toelating voor de organisatie van het evenement verkregen heeft.

Odoo - Echantillon n°1 pour trois colonnes

Welk type evenementen mogen ingediend worden? 

Het aanvraagformulier voor een tijdelijke bezetting van de openbare ruimte voorziet de mogelijkheid om verschillende types activiteiten te organiseren, o.a. concerten, spektakels, optochten, feesten, filmsetopnames, verkopen op de openbare ruimte, pyrotechnische effecten, braderijen,...

Opmerking: de organisatie van een betoging valt niet onder evenementen. De indiening van zulke aanvragen gebeurt via deze link:  organisatie van een betoging                       

Odoo- Echantillon n° 2 pour trois colonnes

Hulp van de Stad Brussel

De Stad Brussel kan, afhankelijk van de beschikbaarheid en onder voorwaarden, volgende zaken ter beschikking stellen van de organisatie: podiums, tenten, stoelen, nadarhekken,...


Voor extra inlichtingen: 02 279 56 79 

Plichten van de organisator

Indien het evenement het rechtvaardigt, zal de organisator procedures moeten volgen die betrekking hebben tot:


Met de verplichting om geen plastiek voor eenmalig gebruik te consumeren vanaf 1 juli 2019 (link naar het reglement toevoegen).

 

In het beheer van auteursrechten en naburige rechten.


Bij de installatie en in het implantatieplan wordt u op de hoogte gebracht van het advies en van de controle van de DBDMU en van een geaggregeerd organisme.


De bewaker (geaggregeerd door de Minister van Binnenlandse Zaken).


Bij de dienst transport en mobiliteit (reservatie van parkeerplaatsen aan de diensten van de politie, omleiding van het openbaar vervoer – STIB en/of De Lijn, mobiliteitsplan tijdens een evenement van 3000 of meer personen.


Interventies op de weg ( de druk op het wegoppervlak, toegang en informatie aan inwoners, handelaars,…).


Elektriciteit (opening van een elektrische tijdelijke teller, afsluiten van publieke verlichting en/of inwerkingstelling van feestverlichting op de Grote Markt.De watervoorziening (Vivaqua).                                                      

 

De Schoonmaakdienst (onderhoudsplan van de staat van het eigendom van de site of reiniging door de schoonmaakdiensten van de Stad Brussel (bestek)


Activiteiten en publicitaire apparaten ( heffingen) 


Affichage (op specifieke panelen – netwerk van affichage van de Stad Brussel, verdeling van afdrukken op het openbaar domein) 


Bepaalde activiteiten vereisen het advies van de Brandweer (DBDMU). Deze aanvraag moet worden bijgevoegd aan het formulier voor de bezetting van de openbare ruimte en moet verstuurd worden naar de cel culturele animatie op het openbaar domein tenminste 6 weken op voorhand.


Sanitair (installatie op kosten van de organisator van de vereiste installaties of het akkoord van de geranten van de handelszaak HORECA).