Geef de details op van uw evenement aan de hand van de volgende rubrieken

Geluidsanimatie, concert

Licht het muziekgenre toe (fanfare, klassiek, Jazz, Rock, DJ, electro, Hip-Hop…)

Naam van de kunstenaars (groep, muzikanten, zanger…):

Spektakel

Licht de aard van de vertoning toe (Theater, circuskunsten…):

Naam van de kunstenaars (groepen, gezelschap…):

Optocht

Verduidelijk het type optocht (Parade, herdenking…):

Feest

Verduidelijk het type feest (wijkfeest/burenfeest, folklorefeest, kinderfeest…):

Sportactiviteit

Licht de aard van de sportactiviteiten toe (jogging, wielrennen, voetbal, wandeling…):

Tentoonstelling  en kunst

Licht de aard van activiteiten toe (artistieke installaties, tentoonstelling… :

Rommelmarkt, braderij, markt, foor

Licht de aard van de handelsactiviteiten toe, het aantal stands en het type van de verkochte producten:

Verkoop op de openbare ruimte

Licht de aard van de activiteiten toe, som het aantal stands op en geef het type verkochte producten weer:

Marktkramers

Horeca-uitbating door de organisatie (bar, drankstandje…)

Débit de boissons

Restauration

Verduidelijk

Précisez

Terrasuitbreiding van bestaande handelszaken

Verduidelijk

Sensibiliseringsactie

Verduidelijk het type van de actie (stand, verdeling van folders, inzameling…):

Type actie

Wat is het doel van de actie?

Promotieactie

Verduidelijk het type van de actie (merk, verdeling, stand, reclamevoertuigen…):

Type actie

Wat is het doel van de actie?

Filmopname, TV reportage, Dronegebruik

Licht de aard, het verloop en het voorziene materiaal toe (bijzondere infrastructuur…):

Loslaten van ballonnen

Som het aantal voorziene ballonnen op en verduidelijk de exacte locatie en het verloop:

Vuurwerk

Verduidelijk de locatie, het uur en het type (categorie vuurwerk, in/outdoor-effecten, rook, naakte vlammen, …):

Pyrotechnische effecten

Verduidelijk de locatie, het uur en het type (categorie vuurwerk, in/outdoor-effecten, rook, naakte vlammen, …):

Andere

Verduidelijk

Licht het verloop van de verschillende activiteiten toe (+ repetities, geluidstesten, details…)

Datum(s)Uur beginUur eindeActiviteiten (beschrijvingen, opmerkingen)
Activiteit 1
Activiteit 2
Activiteit 3
Activiteit 4
Activiteit  5

Programma bijgevoegd in bijlage

Een bestand uploadenGeschat aantal deelnemers voor het hele evenement *

Vastgelegd maximumaantal *

Maximum aantal gelijktijdig aanwezige deelnemers *

Inschrijvingssysteem *

Preciseer (ter plaatse, internet, armbandjes ...)

Leeftijdscategorie deelnemers *

Beschrijving van de deelnemers

Geschat aantal toeschouwers voor het hele evenement *

Vastgelegd maximumaantal toeschouwers *

Maximumaantal gelijktijdig aanwezige toeschouwers *

Telsysteem *

Preciseer (manueel, automatisch, armbandjes, ...)

Leeftijdscategorie van het publiek

Verwacht soort publiek

Dichtheid


Totale omvang van het evenement (l x b)

Oppervlakte toegankelijk voor het publiek

Afgesloten ruimte

Preciseer

Nooduitgangen

Aantal nooduitgangen

Breedte van de nooduitgangen (meter)

Optocht, parcours, défilé

Rondgang

Verduidelijk (type, aantal…) en leg het traject van het parcours uit (uurrooster, straatnamen, start/verzamelpunt, tussenstoppen/pauzes, aankomst/ontbinding):

Welke dispositieven zijn voorzien voor de netheid?

AantalVerduidelijking
Vuilnisbakken
Containers
Selectief sorteren
Aangesteld personeel (organisatie)
Doorgang van veegmachines
Andere voorzieningen

Dienstverlener

Data en uren van de schoonmaak van de site

Heeft u toiletten voorzien? *

Voorziene toiletten

AantalPrecisering
Chemisch
Urinoirs
Droog
Akkoord(en) met naburige handelszaken
WC-containers
voor PBM
Andere

Dienstverleners

Heeft u voorzien om ecologische aspecten op te nemen in uw evenement? *

Beheer en verwerking afval

Preciseer

Rationeel gebruik van energie en/of water

Preciseer

Beheer herbruikbaar vaatwerk:

Preciseer

Andere

Preciseer

Heeft u infrastructuur voorzien op de locatie van het evenement? *

Hekken

Verduidelijk

AantalBeschrijving (afmetingen, gewicht, ...)Leverancier
Nadar
Heras
Crash

Tenten, standjes, chalets, kraampjes (<15m²)

Aantal

Beschrijving (afmetingen, gewicht, ...)

Leverancier

Grote tenten (>15m²)

Aantal

Beschrijving (afmetingen, gewicht, ...)

Leverancier

Podia

Verduidelijk

AantalBeschrijving (afmetingen, gewicht, ...)Leverancier
Open lucht
Overdekt
Praktikabels

Tribunes / Rijenbanken

Aantal tribunes

Aantal zit/staanplaatsen

Beschrijving (afmetingen, gewicht, ...)

Leverancier

Metalen structuren (steigers, ...)

Aantal

Beschrijving (afmetingen, gewicht, ...)

Leverancier

Platform

Aantal

Beschrijving (afmetingen, gewicht, ...)

Leverancier

Oprijplaat (rolstoelpodia)

Aantal

Beschrijving (afmetingen, gewicht, ...)

Leverancier

Containers (werfcabine, ...)

Aantal

Beschrijving (afmetingen, gewicht, ...)

Leverancier

Voertuigen van marktkramers

Aantal

Kookmateriaal?

Leverancier

Speciale voertuigen (kraan, vrachtwagens, ...)

Aantal

Beschrijving (afmetingen, gewicht, ...)

Leverancier

Kermisattracties

Aantal

Beschrijving (afmetingen, gewicht, ...)

Leverancier

Reuzeschermen

Aantal

Beschrijving (afmetingen, gewicht, ...)

Leverancier

Opblaasbaar materiaal

Aantal

AantalBeschrijving (afmetingen, gewicht, ...)Leverancier
Springkasteel
Bogen
Ander

Portalen

Aantal

Beschrijving (afmetingen, gewicht, ...)

Leverancier

Loopbruggen

Aantal

Beschrijving (afmetingen, gewicht, ...)

Leverancier

Vlaggen, vlaggenstokken

Aantal

Beschrijving (afmetingen, gewicht, ...)

Leverancier

Parasols

Aantal

Beschrijving (afmetingen, gewicht, ...)

Leverancier

Andere

Preciseer

Heeft u technische installaties voorzien op de locatie van het evenement? *

Elektriciteit

Verduidelijk

Leverancier

Generatoren

Verduidelijk

Beschrijving (aantal en opslag)

Leverancier

Klank en Licht

Verduidelijk (Sono, micro, luidsprekerbox, regie, torens, verlichtingssystemen, ...)

Leverancier

Watervoorziening

Preciseer

Koken/Verwarming

Type

Preciseer

Andere

Preciseer

Beschrijving (aantal, vermogen, ...)

Leverancier

Heeft u interventies op de openbare verlichting voorzien? *

Onderbreking van de openbare verlichting

Data en uren:

Aanwezigheid van een noodverlichting

Aanpassingen van de openbare verlichting

Preciseer


Is het nodig het vrije verkeer van voertuigen en/of voetgangers te wijzigen? *

Hoe?

Straten bezet door

Waarom?

Is de doorgang van een hulpvoertuig steeds mogelijk?

Plaatsen (geef de namen, gedeelte en kanten van de betrokken straten nauwkeurig weer), data en uren (begin en einde).

Is het nodig het openbaar vervoer om te leiden? *

Exacte plaatsen waar de omleiding voorzien moet worden

Datum en uur begin

Datum en uur einde

Is het nodig parkeerplaatsen te verbieden of te reserveren? *

Waarom?

Preciseer de betrokken straten of gedeelten van straten

StraatnaamVan nr.°tot nr.Data en uren (begin en einde)
Straat 1
Straat 2
Straat 3
Straat 4

Hebt u oplossingen voorzien voor de eventuele mobiliteitsproblemen die uw evenement zou kunnen teweegbrengen? *

Mobiliteitsadviezen

Communicatiemiddelen

Aanbevolen routes

Voorziene parkings

Voor wie?

Locaties – Verduidelijk: capaciteit / privéterrein of openbaar domein? / Gratis of betalend?

Datum en uur  begin

Datum en uur einde

Plaatsing van fietsrekken in de nabijheid

Preciseer

Georganiseerde verplaatsingen

Type van verplaatsing

Verduidelijk

Met vervoersmaatschappij(en) bepaalde formules

Type formules

Preciseer

Andere

Précisez


Aantal personen van uw organisatie dat aanwezig zal zijn op het evenement *

Indien van toepassing, aantal uitvoerders (Hostesses, technici, traiteurs, ...)

Heeft u op de locatie een algemeen coördinatielokaal voorzien tijdens het evenement? *

Geef de locatie et de uitbatingsuren nauwkeurig weer

Heeft u een bewakingsfirma voorzien? *

Naam van de bewakingsfirma

Toelatingsnummer

Contactpersoon

E-mail

GSM

Aantal agenten

Aantal stewards

Uren

Beschrijving van de taken

Herkenningstekens

Heeft u een toegangscontrole op de locatie van het evenement voorzien? *

Ploegen toegangscontrole - aantal personen:

Uren

Beschrijving van de taken (ticketcontrole, fouilleren, ...)

Herkenningstekens

Hebt u dispositieven voorzien voor het onthaal en de omkadering van de PBM? *

Lesquels ?

Geef de dispositieven nauwkeurig weer (aantal personen, breedte van ingangen, leuningen, ...)

Hebt u een omkadering van de activiteiten, van het publiek en/of van de deelnemers voorzien?

Omkaderingspersoneel - aantal personen

Uren

Beschrijving van de taken

Herkenningstekens

Omkderingsrichtlijnen voor de ploegen en deelnemers

Speciale omkaderingsdispositieven

Preciseer

Gaat u met het publiek en/of de deelnemers communiceren? *

Informatieploegen /preventie - aantal personen

Uren

Beschrijving van de taken

Herkenningstekens

Welke dispositieven hebt u voorzien.

Signalisatie (informatieborden)

Toegankelijkheidssignalisatie

Veiligheidssignalisatie op de locatie

Borden met variable berichten (LED)? Verduidelijk (aantal, plaatsen, doel, ...)

Heeft u hulpposten voorzien? *

Naam van de hulpdienst en contactpersoon

E-mail contactpersoon

GSM contactpersoon

Naam van de verantwoordelijke op de locatie

E-mail verantwoordelijke op de locatie

GSM verantwoordelijke op de locatie

Wat heeft u voorzien?: beschrijving van het dispositief (hulppost, ambulances…)

Uren

Veiligheidsgangen voor de interventiediensten voorzien?

Aantal

Breedte (m)


Hebt u de risico's verbonden aan uw evenement ingeschat? *

Vooraf opgestelde risico-inventaris (= lijst)

Wie heeft deze opgesteld? (u, een instelling, ...)

Bekende of verwachte risico’s met betrekking tot het publiek

Welke ?

Aanwezigheid van diehard fans

Preciseer

Verwachte bekende personen

Welke?

Voorziene omkadering

Aanwezigheid van dieren

Welke?

Verkoop van alcohol

Preciseer

Verpakking

Verdeling

Verkoop van energy drinks

Verduidelijk

Verdeling

Andere bekende of geschatte risico's

Preciseer

Hebt u maatregelingen getroffen om aan risico's tegemoet te komen? *

Vooraf opgestelde risicoanalyse (= maatregel)

Wie heeft deze analyse uitgevoerd? (u, een instelling, ...) ?

Andere

Preciseer

Hebt u eerstehulpmiddelen van het type brand voorzien? *

Extincteurs

Verduidelijk

Aantal en locaties

Andere

Preciseer

Aantal en locaties

Hebt u antiterrorismemaatregelingen voorzien? *

Preciseer


Divers


Gelieve de documenten aan te vinken die onontbeerlijk zijn voor uw toelatingsaanvraag (in functie van de aard en van de plaats van het evenement)

Situatieplan

Een bestand uploaden

Inplantingsplan

Een bestand uploaden

Traject (+ lijst van de straten)

Een bestand uploaden

Voorafgaande toestemmingen (beheerder van de site)

Een bestand uploaden

Verduidelijk uw aanvraag met andere documenten in bijlage (in functie van de ingevulde velden)

Presentatiedossier

Een bestand uploaden

Foto’s / schetsen

Een bestand uploaden

Artistiek programma en animaties

Een bestand uploaden

Planning van de opbouw en van de afbraak

Een bestand uploaden

Schoonmaakprogramma van de site en van de omgeving

Een bestand uploaden

Gedetailleerde specifieke plannen (infrastructuur, tribunes…)

Een bestand uploaden

Mobiliteitsplan / Signalisatie

Een bestand uploaden

Technisch dossier vuurwerk en/of pyrotechnische effecten

Een bestand uploaden

Statuut van het bedrijf / organisatie / vzw/ etc.

Een bestand uploaden

Verzekering B.A.

Een bestand uploaden

Attesten van specifieke verzekering

Een bestand uploaden

Lijst van handelaars, met ondernemingsnummers

Een bestand uploaden

Lijst van kermisattracties

Een bestand uploaden

Contracten/conventies met de concessiehouders

Een bestand uploaden

Contract voor afvalophaling

Een bestand uploaden

Voorziene richtlijnen

Een bestand uploaden

Inventaris /risicoanalyse

Een bestand uploaden

Lijst van uitgenodigde bekende personen

Een bestand uploaden

Specimen (toegangstitel, accreditatie…)

Een bestand uploaden

Andere bijlagen (duid aan in de titel van het bestand waarover het gaat)

Een bestand uploaden

Een bestand uploaden

Een bestand uploaden

Een bestand uploaden

Een bestand uploaden


Aanvraag voor het uitlenen van materiaal *

Podia

Aantal

Beschrijving

Aanvraag: locaties en uitleentermijn van het materiaal, nadere bijzonderheden, …

Kiosk

Aantal

Beschrijving

Aanvraag: locaties en uitleentermijn van het materiaal, nadere bijzonderheden, …

Tenten, stands

Aantal

Beschrijving

Aanvraag: locaties en uitleentermijn van het materiaal, nadere bijzonderheden, …

Tafels

Aantal

Beschrijving

Aanvraag: locaties en uitleentermijn van het materiaal, nadere bijzonderheden, …

Stoelen

Aantal

Aanvraag: locaties en uitleentermijn van het materiaal, nadere bijzonderheden, …

Praktikabels

Aantal

Beschrijving

Aanvraag: locaties en uitleentermijn van het materiaal, nadere bijzonderheden, …

Hekken Nadar

Aantal

Aanvraag: locaties en uitleentermijn van het materiaal, nadere bijzonderheden, …

Ander materiaal

Aantal

Beschrijving

Aanvraag: locaties en uitleentermijn van het materiaal, nadere bijzonderheden, …

Aanvraag interventie op de openbare weg *

Verankering

Beschrijving

Motivering

Datum en uur begin

Datum en uur einde

Wegneming

Beschrijving

Motivering

Datum en uur begin

Datum en uur einde

Wegmarkeringen

Beschrijving

Motivering

Datum en einde begin

Datum en uur einde

Andere

Beschrijving

Motivering

Datum en uur begin

Datum en uur einde

Aanvraag elektriciteit *

Toegang stroomkasten

Beschrijving (aantal, nauwkeurige locaties, stroomsterkte, vermogen,…)/Data en uren

Datum en uur begin

Datum en uur einde

Koffer(s)

Beschrijving (aantal, nauwkeurige locaties, stroomsterkte, vermogen,…)/Data en uren

Datum en uur begin

Datum en uur einde

Bekabeling

Beschrijving (aantal, nauwkeurige locaties, stroomsterkte, vermogen,…)/Data en uren

Datum en uur begin

Datum en uur einde

Andere voorzieningen

Beschrijving (aantal, nauwkeurige locaties, stroomsterkte, vermogen,…)/Data en uren

Datum en uur begin

Datum en uur einde

Aanvraag netheidsvoorzieningen *

Plaatsing afvalkorven

Beschrijving (aantal, nauwkeurige locatie, …)

Datum en uur begin

Datum en uur einde

Plaatsing containers

Beschrijving (aantal, nauwkeurige locatie, …)

Datum en uur begin

Datum en uur einde

Andere aanvragen

Beschrijving (aantal, nauwkeurige locatie, …)

Datum en uur begin

Datum en uur einde

Aanvraag inname van een groene zone *

Verduidelijk de gewenste groene ruimte (Park, square, …/deel, sectie,…)

Aanvragen voor het verkeer van voertuigen

Preciseer: waarom, data en uren, type (wagen, vrachtwagen, aanhangwagen…), aantal, afmetingen, gewicht…:

Aanvraag met betrekking tot aanplakking en/of publiciteit *

Aanvraag voor de reservatie van het gemeentelijk aanplakkingsnet (A3)*: Locaties bepaald door de Stad, volgens de beschikbaarheid en onder bepaalde voorwaarden, 50 affiches max.

Andere

Preciseer

Aanvraag met betrekking tot gebouw van de stad *

Stadhuis

Beschrijving van de aanvraag

Data en uren van inname

Andere gebouwen

Beschrijving van de aanvraag

Data en uren van inname


Ik vraag aan de Stad Brussel om het evenement te mogen organiseren. Ik begrijp dat het indienen van een formulier niet betekent dat ik een toelating voor de organisatie van het evenement verkregen heb. *

Ik verklaar op mijn erewoord dat de ter ondersteuning van de aanvraag ingediende inlichtingen en documenten juist, volledig en up to date zijn. Ik erken kennis genomen te hebben van het geheel van de in dit formulier opgesomde voorschriften en ik verbind mij ertoe deze na te leven. Ik verbind mij ertoe de kosten die betrekking hebben tot de organisatie en het beheer van het evenement ten laste te nemen. *

Ik verbind mij ertoe een verzekering af te sluiten die alle risico’s dekt die inherent aan de georganiseerde activiteiten zijn. *

Indien van toepassing, vraag ik hiermee logistieke steun van de Stad Brussel aan. Ik begrijp dat het indienen van dit formulier geenszins de logistieke ondersteuning van de Stad Brussel bevestigt.